FINCA Haiti S.A. ap swete tout ayisyen tout kote yon bon lane 2021 nan lapè ak lajwa.
Nap kontinye travay plis chak jou pou’n pote pou ou pi bon sèvis pou ede biznis ou grandi ak pou yon demen miyò pou ou ak fanmi’w.

Tout ekip FINCA Haiti S.A
Ansanm ann bati yon demen miyò